language :
ฟอร์มูล่าเป็นผู้ผลิตอะไหล่แอร์รถยนต์สำหรับสินค้าทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โดยมีเจ้าของเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต

มีโรงงาน 5 แห่ง ในกรุงเทพ อีก 1 แห่ง ที่ฉะเชิงเทรา มีขนาดพื้นที่โรงงานโดยประมาณ 300,000 ตารางเมตร์

มีศูนย์กระจายสินค้า 4 แห่ง ในประเทศไทย คือที่  กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,นครราชสีมา,อุบลราชธานี ศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ  มีขนาด 8,000 ตารางเมตร
 
 
Formula Receive ISO-9001:2015Formula Receive ISO-9001:2015 (4778)
Quality Policy ISO 9001:2015Quality Policy ISO 9001:2015 (9628)
Formula Receive ISO-9001Formula Receive ISO-9001 (7974)
Formula  Receive ISO/TS 16949Formula Receive ISO/TS 16949 (26199)
(c) 2017 Formula Group. All rights reserved.
Terms and Conditions | Disclaimer